Projekty wnętrz

ZAMÓW PROJEKT >>

POZOSTAŁO DO KOŃCA PROMOCJI

Dni Godziny Minuty Sekundy

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Fabryka Projektów - Projektowanie wnętrz, dekoracje wnętrz

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Fabryka Projektów, Szpetal Górny, Leśna 26e , NIP: 8882726239, tel. +48600237143, adres email: biuro@f-projektow.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy,  termin

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą  przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Warunkiem rozpoczęcia pracy nad projektem jest zapłata za wybraną usługę.

3. W przypadku zakupu projektu mieszkania z podziałem na dwie raty Klient po otrzymaniu pierwszego wariantu projektu opłaconej połowy powierzchni uiszcza druga ratę za projekt mieszkania. Podyktowane jest to tym, że wybór projektu liczonego w m2 dotyczy tylko opcji zamówienie projekt całego mieszkania czy domu. W przeciwnym wypadku należy zamówić projekty pojedynczych wnętrz.

4. Faktura przesyłana jest droga elektroniczną

 

§4

Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji każdego wariantu projektu wynosi 10-14 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego, po dostarczeniu przez klienta wszystkich wymaganych danych ( kompletny rzut, opis preferencji, uwag) oraz zakupienia projektu. W przypadku wyboru opcji express czas realizacji wariantu projektu wynosi 5- 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego ( W przypadku trybu express aby dotrzymany był termin Klient musi przekazać uwagi/oczekiwania w ciągu czterech dni od momentu zamówienia czy otrzymania projektu.W przeciwnym wypadku czas realizacji wariantu/kolejnego wariantu może się wydłużyć). Projekt wykony zostanie w takim wypadku w pierwszym możliwym wolnym terminie.

Do dnia 12.05.2020 realizacja zamówień w trybie expres wynosiła do 4 dni roboczych wariant projektu. Do dnia 30.06.2023 warianty projektu realizowane były w terminie 14-21 dni roboczych. Od dnia 14.01.2023 do 23.01.2023 roku termin realizacji wariantu projektu wynosi 14-16 dni roboczych. Od dnia 01,07.2023 roku i wszystkich zamówień od tego terminu czas realizacji wariantu projektu wynosi 10-14 dni roboczych.
Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych ( np. awaria sprzętu, oprogramowania, choroby itp.) czy przerwy urlopowej. Fabryka Projektów zastrzega sobie prawo również do wydłużenia terminu realizacji w przypadku kiedy klient prześle oczekiwania czy uwagi do wariantu projektu w terminie dłuższym niż 5 dni, co związane jest z organizacją pracy i terminarzem zleceń.Projekt wykony zostanie w takim wypadku w pierwszym możliwym wolnym terminie.

2. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPG na wskazany adres e-mail.

3. Specyfikacja materiałowa wykonywana jest po akceptacji projektu do  jednego wybranego wariantu projektu, po wykonaniu specyfikacji materiałowej nie nanosi się już poprawek do projektu.

4.Fabryka Projektów zastrzega sobie prawo do dni wolnych od pracy  jak: 2.05.2019, 21.06.2019, 16.08.2019, 24.12.2019 i 27.12.2019,30.12.2019,31.12.2019, 2-3.01.2020, 12.06.2020, 24-31.12.2020, 04.06.2021,12.11.2021,24-31.12.2021, 7.01.2022,2.05.2022,17.06.2022,31.10.2022,27-31.12.2022, 2.05,4.05,5.05. 2023, 9.06.2023,14.08.2023,27-29.12.2023, 2.05.2024,31.05.2024,16.08.2024,24.12.2024,27.12.2024,30.12.2024,31.12.2024

§5

Oferta

1. W cenie projektu pojedynczego wnętrza jest wykonanie projektu z pełną aranżacją wnętrza do 3 wariantów ( na podstawie przesłanych wymiarów i oczekiwań wykonywany jest pierwszy wariant projektu , jeśli są do niego uwagi na ich podstawie wykonywany jest drugi wariant projektu i analogicznie jest z trzecim wariantem, na koniec wykonywana jest specyfikacja materiałowa wraz z listą zakupów i sklepów)

2. W cenie projektu mieszkania/domu jest wykonanie projektu z pełną aranżacją wnętrza do 3 wariantów ( na podstawie przesłanych wymiarów i oczekiwań wykonywany jest pierwszy wariant projektu , jeśli są do niego uwagi na ich podstawie wykonywany jest drugi wariant projektu i analogicznie jest z trzecim wariantem. Na koniec przy zamówieniu całej powierzchni wykonywana jest specyfikacja materiałowa wraz z listą zakupów, sklepów. 

3. Od dnia 15.10.2022 roku nasz oferta zostaje poszerzona o możliwość wyboru dwóch dodatkowych opcji projektu poza standardową ofertą projektu w skład której wchodzi wykonanie do 3 wariantów projektu oraz specyfikacja materiałowa z listą zakupów i sklepów. Jest to oferta projekt 3D plus( w skład której wchodzą dodatkowo rysunki wykonawcze)  i projekt 3d VIP ( w skład której wchodzą rysunki wykonawcze oraz projekt hydrauliki i elektryki) i są one również wykonywane na koniec po akceptacji projektu

§6

Przebieg procesu projektowego

jak wygląda projektowanie mieszkania

Mieszkanie dopasowane do Ciebie i Twojej rodziny , podążające za waszym stylem życia? Każdy marzy o takim mieszkaniu. Chcemy stworzyć dla Ciebie właśnie taki projekt wnętrz pod Twoje indywidualne zamówienie i z Twoim czynnym udziałem. Projekty wykonujemy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami względem niego oraz zgodnie z Twoimi możliwościami finansowymi. W cenie zawarte są trzy warianty projektu mieszkania ale nie wysyłamy ich od razu. Dlaczego? Chcemy byś był zadowolony ze swojego mieszkania. Projekt ma spełniać Twoje wszystkie potrzeby, ma być dopasowany do Ciebie. W ten sposób nie dostajesz 3 gotowych projektów od razu do których nie możesz wnieść poprawek. Bierzesz udział w procesie projektowania, masz na niego wpływ.  Dlatego:

- po otrzymaniu preferencji i wymiarów Twojego mieszkania projektant przygotowuje pierwszy wariant , który wysyła do Ciebie i prosi Cię o opinie , uwagi

- na podstawie przesłanych prze Ciebie uwag, opinii tworzy drugi wariant projektu i znów przesyłą na email

- jeśli masz kolejne uwagi na ich podstawie projektant wykonuje trzeci wariant projektu

- na koniec procesu projektowania do wybranego, zaakceptowanego wariantu projektu projektant wykonuje specyfikacje materiałową z listą zakupów i sklepów a w przypadku wybrania pakietu rozszerzonego - przygotowuje również dokumentacje

§7

Wysyłka

1. Zamówiony projekt Sklep wysyła za pośrednictwem poczty email

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8. i 9. poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Leśna 26e, 87-811 Szpetal Górny;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@f-projektow.pl;
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą pomijając sytuacje punkt 9 w której następuje wykonanie usługi zamówionej i wykonywanej pod indywidualne zamówienie.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu. Inaczej w przypadku rozważania odstąpienia od umowy w przypadku przygotowania projektu pod indywidualne zamówienie. Czas na jego rozpatrzenie jest zgodny z terminem rozpatrzenia reklamacji.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Klient może jednorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgłosić chęć rozwiązania umowy sprzedaży Produktu (o ile Produkt ten nie został dostarczony w ramach wymiany, o której mowa w pkt 8 i 9) zawiadamiając Sprzedawcę na adres: ul. Leśna 26e 87-811 Szpetal Górny lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@f-projektow.pl. Powyższe rozwiązanie umowy sprzedaży dojdzie do skutku jeżeli Klient prześle na adres: ul. Leśna 26e 87-811 Szpetal Górny  nieuszkodzony Produkt na swój koszt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci rozwiązania umowy przez Klienta w powyższym terminie. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zgodnie z powyższym Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej płatności od Klienta za Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania nieuszkodzonego Produktu. W przypadku uszkodzenia Produktu przez Klienta Sprzedawca może uzgodnić z Klientem rozwiązanie umowy sprzedaży i zwrot tego Produktu przez Klienta na warunkach wskazanych przez Sprzedawcę. Niniejsze prawo Klienta nie narusza uprawnień Konsumenta o których mowa w pkt 8.1 – 8.9.1 powyżej.
 11. Klient może jednorazowo dokonać wymiany zakupionego Produktu w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu ze Sprzedawcą zgłaszając chęć skorzystania z tej wymiany poprzez zawiadomienie Sprzedawcy w powyższym terminie   lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@f-proejktow.pl. Powyższa wymiana może dojść do skutku jeżeli Klient prześle na adres: ul. Leśna 26e 87-811 Szpetal Górny  nieuszkodzony Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci wymiany Produktu przez Klienta w powyższym terminie. Po upływie w/w terminu wymiana Produktu nie jest możliwa. Wymiana zakupionego Produktu może zostać dokonana tylko na inny Produkt danego typu . Wymianie podlegać mogą Produkty o różnej wartości. Jeżeli jednak wymieniany Produkt jest tańszy od tego Produktu, na który zostaje wymieniony, konieczne jest dokonanie dopłaty różnicy w cenie (dotyczy również wzrostu ceny katalogowej) przed dostarczeniem nowego Produktu przez Sprzedawcę (dopuszcza się również wysyłkę nowego Produktu za pobraniem z kwotą różnicy). Jeśli nowy Produkt jest tańszy, to wówczas Sprzedawca dokona zwrotu różnicy przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Wymieniając Produkt Klient ponosi bezpośrednie koszty wymiany (tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z dokonywaną wymianą), a także koszty wysyłki wymienionego (nowego) Produktu w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Jeżeli wymieniany Produkt Klient zakupił w promocji (z rabatem promocyjnym) to wymieniony Produkt będzie miał naliczony ten sam rabat promocyjny
 12. Prawo od odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia projektu może nastąpić tylko w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania wariantu projektu w  terminie 30 dni roboczych wynikającej z winy Wykonawcy.

 

§9

Ochrona danych osobowych


 1.    Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2.    Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Fabryka Projektów ul. Leśna 26e 87-811 Szpetal Górny  . Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis.
 3.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

 

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Fabryka Projektów zastrzega sobie prawo do publikacji na stronie zdjęć wszystkich wykonanych aranżacji wnętrz na stronie https://e-wystroj-wnetrz.pl/ oraz na facebooku, co równoznaczne jest ze zgodą klienta w chwili zamówienia przez niego projektu.

§11

Reklamacja

1.Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@f-projektow.pl.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 -21 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu